Voorwaarden publicatie teksten

Oscar stelt een degelijke spelling- en grammaticacontrole voor inzending van de te publiceren tekst  zeer op prijs. Dat komt zowel de site als de lezer en jou als auteur ten goede. Omwille van de leesbaarheid van de tekst adviseren wij maximaal 1200 woorden.

Deze website is bedoeld voor het publiceren van eigen teksten. Het is dan ook niet toegestaan teksten van derden te plaatsen. Met het plaatsen van een tekst verklaart de inzender dat het auteursrecht van de te publiceren tekst uitsluitend bij hem/haar rust en dat met plaatsing geen rechten van derden worden geschonden. Inzender behoudt na publicatie op deze website onverminderd het auteursrecht op zijn/haar tekst.

Oscar behoudt zich het recht voor teksten te verwijderen indien zij in strijd met de wet, of smadelijk, discriminerend, of anderszins ongepast zijn, dit laatste ter beoordeling van de redactie van Oscar.

De door een schrijver geplaatste tekst kan worden geselecteerd voor plaatsing op ‘Oscar uitgelicht’. Over deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

Gepubliceerde tekst wordt alleen geplaatst op de website van Oscar en niet op de Oscar-facebookpagina.

Door op onze website te publiceren gaat de schrijver akkoord met de door Oscar gestelde
voorwaarden.